De focus ligt op bedrijven die opereren in de sectoren High-Tech, Smart Products, Nano- en micro systeemtechnologie, medische technologie, internet-of-things en Robotics. De onderneming dient gevestigd te zijn in Nederland en niet langer dan 7 jaar commercieel actief te zijn. Het fondsmanagement en de experts uit haar netwerk begeleiden de bedrijven actief in hun verdere groei en ontwikkeling.

De markten waarop TechNano Fund zich richt worden nu meer volwassen en zijn zeer lucratief om in te investeren. Experts verwachten exponentiële groei voor nano- en sensortechnologie als ook internet of things. De verwachting is dat in 2020 50 miljard devices zijn gekoppeld aan het interne. Dat is ruim 4x zo veel als nu. Het aantal gebruikte sensoren zal ruim 2,5 stijgen in de periode 2014- 2018 (Bron: Cisco).

TechNano Fund neemt deel in de SEED-regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tech Nano Fund verstrekt risicodragend vermogen van minimaal € 100.000 en maximaal € 1,5 miljoen. Bij een financieringsvraag groter dan € 500.000 wordt het meerdere doorgaans verstrekt door een investeerder of andere partij, afkomstig uit het netwerk van Value Creation Capital. Risicodragend kapitaal wordt verstrekt in de vorm van “equity” en/of als achtergestelde lening. Meer over Value Creation Capital

TechNano Fund streeft ernaar, na 4 tot 6 jaar haar belang in de onderneming te verkopen. Voorafgaand aan de investering dient overeenstemming te zijn met het management van de onderneming over de te volgen (exit-)strategie. Een exit wordt bij voorkeur gerealiseerd door een verkoop aan een strategische partij.